όροι

Ι. Γενικό μέρος

1. Έκταση

Αυτοί οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις ισχύουν αποκλειστικά για όλες τις συναλλαγές ηλεκτρονικού εμπορίου με τους πελάτες μας από το κατάστημά μας EDDYCAM.

2ος συμμετέχων

Ως πάροχος, συνάπτουμε συμβάσεις ηλεκτρονικού εμπορίου μόνο με φυσικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και σε γειτονικές χώρες που έχουν απεριόριστη νομική ικανότητα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, καθώς και με νομικά πρόσωπα που κατοικούν στην Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας Το Εάν η προσφορά ενός συμμετέχοντα που δεν ανήκει σε αυτήν την ομάδα έγινε τυχαία αποδεκτή από εμάς, δικαιούμαστε να αποσυρθούμε από τη σύμβαση με τον πελάτη μέχρι να εκπληρωθεί πλήρως η σύμβαση και από τα δύο μέρη, εκτός εάν η σύμβαση είναι ήδη άκυρη ή αναποτελεσματική για άλλοι λόγοι.

3. συμπέρασμα

Η σύμβαση συνάπτεται μόνο όταν αποδεχτούμε την παραγγελία πελάτη ή την παραγγελία πελάτη. Ο πελάτης παραιτείται από το δικαίωμα δήλωσης αποδοχής. Αποδεχόμαστε την προσφορά συμβολαίου με επιβεβαίωση μέσω e-mail ή το αργότερο με αποστολή των παραγγελθέντων προϊόντων. Κατά την παραγγελία πολλών αγαθών, υπάρχουν ξεχωριστές και αμοιβαία ανεξάρτητες προσφορές για τη σύναψη πολλών συμβάσεων πώλησης για κάθε μεμονωμένο προϊόν που παραγγέλθηκε. Σε περίπτωση που ανακαλύψουμε ότι τα μεμονωμένα αγαθά δεν είναι πλέον διαθέσιμα, θα δεχτούμε μόνο τις συμβάσεις που αφορούν τα διαθέσιμα ή τα παραδοτέα αγαθά. Εάν οι προσφορές δεν γίνουν αποδεκτές, θα ειδοποιήσουμε τον πελάτη αμέσως μέσω email στην καθορισμένη διεύθυνση email.

4ο βραβείο

Όλες οι τιμές στο κατάστημά μας EDDYCAM περιλαμβάνουν ΦΠΑ. Ο πελάτης πληρώνει το αναγραφόμενο ποσό σε ΕΥΡΩ. Οι τιμές που αναφέρονται στο διαδικτυακό κατάστημα ισχύουν μόνο για παραγγελίες εκεί (τιμές ηλεκτρονικού εμπορίου) κατά τη στιγμή της παραγγελίας. Επιπλέον, υπάρχουν τα αντίστοιχα έξοδα αποστολής.

5. Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Εγγυόμαστε ότι τα δεδομένα των πελατών που προκύπτουν κατά την παραγγελία συλλέγονται, επεξεργάζονται, αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται μόνο σε σχέση με την επεξεργασία της παραγγελίας. Θα διαβιβάσουμε μόνο τα δεδομένα των πελατών μας σε συνδεδεμένες εταιρείες για επεξεργασία παραγγελιών και επίσης θα μεταφέρουμε αυτήν τη ρήτρα προστασίας δεδομένων σε αυτές τις εταιρείες. Εάν ο πελάτης δεν επιθυμεί τη χρήση των δεδομένων για τους προαναφερθέντες σκοπούς, δικαιούται να αντιταχθεί σε αυτήν τη χρήση ανά πάσα στιγμή γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

6. Επικοινωνία / διαθεσιμότητα

Μπορούμε να επικοινωνήσουμε γραπτώς ανά πάσα στιγμή για όλες τις ανησυχίες των πελατών στη διεύθυνση που αναφέρεται στο κατάστημα EDDYCAM.

7. Επιλογή Δικαίου

Το γερμανικό δίκαιο ισχύει αποκλειστικά για τις νομικές σχέσεις μεταξύ μας και των πελατών μας.

8. Διάφορα

Ο πελάτης δεν έχει δικαίωμα αντιστάθμισης ή παρακράτησης πληρωμής, εκτός εάν η απαίτηση είναι αδιαμφισβήτητη ή νομικά τεκμηριωμένη. Ο τόπος απόδοσης για τις πληρωμές είναι ο χώρος της επιχείρησής μας. Εάν οι μεμονωμένες διατάξεις της παρούσας σύμβασης δεν πρέπει να έχουν νομική ισχύ εν όλω ή εν μέρει ή χάσουν τη νομική τους ισχύ αργότερα, αυτό δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα του υπόλοιπου συμβολαίου. Το ίδιο ισχύει εάν η σύμβαση παρουσιάζει κενό που δεν προβλέπεται από τα μέρη.

9. ευθύνη

Δεν είμαστε υπεύθυνοι για ζημιές που εμείς, οι εκπρόσωποί μας ή οι αντιπρόσωποι μας προκάλεσαμε από απλή αμέλεια. Αυτός ο περιορισμός ευθύνης δεν ισχύει για ζημίες που προέρχονται από τραυματισμό της ζωής, των άκρων ή της υγείας, από παράβαση βασικών συμβατικών υποχρεώσεων ή από την έλλειψη εγγυημένων ακινήτων. Η υποχρέωση βάσει του νόμου περί ευθύνης προϊόντων δεν επηρεάζεται.

10. Πληροφορίες σχετικά με την επίλυση διαδικτυακών διαφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρείχε μια διαδικτυακή πλατφόρμα για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (αποκαλούμενη "πλατφόρμα OS"). Η πλατφόρμα OS προορίζεται να χρησιμεύσει ως σημείο επαφής για την εξώδικη επίλυση διαφορών που σχετίζονται με συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από διαδικτυακές συμβάσεις πωλήσεων. Η πλατφόρμα του λειτουργικού συστήματος μπορεί να προσεγγιστεί στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/consumers/odr

ΙΙ. Ειδικοί όροι για την αγορά αγαθών

1. Αντικείμενο της σύμβασης

Ο πελάτης παραγγέλνει προϊόντα που προσφέρονται ηλεκτρονικά στο κατάστημα EDDYCAM. Κατά την παραγγελία αγαθών, αποδεχόμαστε αυτήν την προσφορά αγοράς εάν τα αγαθά είναι διαθέσιμα και μπορούν να παραδοθούν. Θα σας ενημερώσουμε για την αποδοχή της σύμβασης μέσω e-mail και θα στείλουμε τα παραγγελθέντα αγαθά στον πελάτη (πώληση με ταχυδρομική παραγγελία). Εκτός από τους όρους του γενικού μέρους, αυτοί οι ειδικοί όροι ισχύουν για την αγορά αγαθών:

2. Δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή

Έχετε το δικαίωμα να ακυρώσετε αυτήν τη σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να δώσετε κανένα λόγο. Η περίοδος είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή ένας τρίτος που ονομάζεται από εσάς, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, έχει ή έχει πάρει στην κατοχή του τα αγαθά. Για να ασκήσετε το δικαίωμα ακύρωσης, πρέπει να μας ενημερώσετε (EDDYCAM eK, cancellation, Winkeler Str. 54, 65366 Geisenheim, Τηλ .: +49 (0) 67 22/9 44 33 31, Φαξ: +49 (0) 67 22/9 44 33 39, e-mail: info@eddycam.com) με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς ή με e-mail) της απόφασής σας να αποσυρθείτε από τη σύμβαση. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνημμένη φόρμα ανάληψης μοντέλου για το σκοπό αυτό, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Να τηρήσει την προθεσμία υπαναχώρησης, είναι αρκετό να στείλετε τη δήλωσή σας περί του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από την προθεσμία υπαναχώρησης.

EDDYCAM eK
Οδός Winkeler 54
65366 Geisenheim
info@eddycam.com

Συνέπειες ανάκλησης Εάν αποσυρθείτε από αυτήν τη σύμβαση, θα σας δώσουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (με εξαίρεση το πρόσθετο κόστος που προκύπτει από την επιλογή διαφορετικού τύπου παράδοσης από ό, τι η φθηνότερη τυπική παράδοση που προσφέρουμε από εμάς ), για επιστροφή άμεσα και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημέρα που λάβαμε ειδοποίηση για την ακύρωση αυτής της σύμβασης. Για αυτήν την εξόφληση, θα χρησιμοποιήσουμε τα ίδια μέσα πληρωμής που χρησιμοποιήσατε για την αρχική συναλλαγή, εκτός εάν κάτι άλλο συμφωνήθηκε ρητά μαζί σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε με τέλη για αυτήν την αποπληρωμή. Μπορούμε να αρνηθούμε την επιστροφή έως ότου λάβουμε πίσω τα αγαθά ή μέχρι να προσκομίσετε αποδεικτικά στοιχεία ότι έχετε στείλει τα αγαθά πίσω, όποιο από τα δύο είναι νωρίτερα. Πρέπει να επιστρέψετε ή να μας παραδώσετε τα εμπορεύματα αμέσως και σε κάθε περίπτωση το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία μας ενημερώσατε για την ακύρωση αυτής της σύμβασης. Η προθεσμία τηρείται εάν στείλετε τα εμπορεύματα πριν από τη λήξη της περιόδου των δεκατεσσάρων ημερών. Αναλαμβάνετε το άμεσο κόστος επιστροφής των προϊόντων. Θα πρέπει να πληρώσετε για τυχόν απώλεια αξίας των αγαθών εάν αυτή η απώλεια αξίας οφείλεται στον χειρισμό των αγαθών που δεν είναι απαραίτητος για τον έλεγχο της φύσης, των ιδιοτήτων και της λειτουργικότητας των αγαθών.

Λήξη της ανάκλησης
Η ομάδα σας EDDYCAM

3. Παράδοση

Τα προϊόντα παραδίδονται αποστέλλοντάς τα στα έξοδα αποστολής στην προσφορά μας και σε διευθύνσεις στη Γερμανία και άλλες χώρες.

4. πληρωμή

Η πληρωμή πραγματοποιείται εκ των προτέρων. Εάν μπορούμε να σας προσφέρουμε άλλους τρόπους πληρωμής, θα βρείτε μια αναφορά σε αυτήν στην ενότητα "Πληρωμή" ή στο καλάθι αγορών κατά την επιλογή των τρόπων πληρωμής.

5. Προεπιλογή

Σε περίπτωση αθέτησης, θα χρεώσουμε τους νόμιμους χρεωστικούς τόκους και κόστη υπενθύμισης 3,00 EUR ανά υπενθύμιση.

6. Παρακράτηση της κυριότητας

Διατηρούμε την κυριότητα όλων των αγαθών που παραδίδονται από εμάς σε πελάτη έως ότου ληφθεί η τελική και πλήρης πληρωμή για αυτά τα αγαθά.

7. Εγγύηση

Η εγγύηση για ελαττώματα είναι 2 χρόνια από την ημερομηνία του τιμολογίου.

8. Περιορισμός για μεταχειρισμένα αντικείμενα

Οποιεσδήποτε αξιώσεις ευθύνης για ζημία (Τμήμα I.9) παραγράφονται κατά τη νόμιμη περίοδο.